کریسمس و سال نو مبارک

در پایان سال میلادی، کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی، سالی  پر از عشق، عدالت و سلامتی را در سال 2023 برای شما آرزو می کند

با بهترین ها

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین