اساسنامه

 اساسنامه پژوهشکده علوم‌زمین
مقدمه :
به منظور توسعه پژوهش‌های کاربردی در علوم زمین و حمایت از دست‌آوردهای علمی در این زمینه و تبادل نظر با مجامع بین‌المللی و براساس مصوبه جلسه 148 مورخ 21/1/69 شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تاسیس مراکز تحقیقاتی و دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی مورخ 26/5/70 مصوب وزرات فرهنگ و آموزش عالی، اساسنامه پژوهشکده علوم زمین که از این پس در این اساسنامه پژوهشکده نامیده می‌شود، به شرح زیر اعلام می‌گردد.

این اساسنامه دریک مقدمه و 5 ماده تنظیم گردیده است در 325 جلسه  مورخ 29 /5/73 شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید.

 هدف:
هدف از تاسیس پژوهشکده عبارتست از کمک به افزایش توان اطلاعاتی علمی، از طریق استفاده هرچه مطلوب‌تر از امکانات بالفعل و بالقوه نیروی انسانی کارا، آزمایشگاه‌ها، موزه، کتابخانه و سایر وسایل پژوهشی موجود در سازمان زمین‌شناسی کشور و همکاری با سایر موسسات پژوهشی داخلی

  وظایف:
وظایف پژوهشکده بشرح زیر است :

    بررسی و شناسایی نیازهای گوناگون کشور در زمینه های مختلف علوم زمین به صورت کاربردی و بهره‌گیری مطلوب از امکانات موجود در جهت برنامه‌ریزی طرح‌های تحقیقاتی مرتبط و متناسب با نیاز کشور از طریق جذب دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا

    فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مربوط به علوم زمین در جهت تحقق اهداف موسسه
    ایجاد پایگاه داده‌های علمی و فنی از منابع معتبر داخلی و خارجی و جمع‌آوری فراگیر و منسجم اطلاعات در مورد برنامه‌های اساسی و تحقیقاتی، به ویژه کاربردی، از سازمان‌ها و موسسات پژوهشی و دانشگاه‌های معتبر جهان
    تلاش مجدانه به منظور جلب همکاری و استفاده از متخصصان متعهد و علاقه‌مند ایرانی و خارجی و جذب و استخدام فارغ التحصیلان ایرانی واجد شرایط
    ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج کشور از طریق برگزاری گردهمایی‌ها، مبادله محقق و یا اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک جهت دستیابی هرچه بیشتر به علوم و تکنولوژی جدید در زمینه های مرتبط با اهداف و سیاست‌های پژوهشکده
    فراهم کردن امکانات لازم جهت اعتلا و رشد روحیه ابتکار و خلاقیت آنان در زمینه‌های مربوطه
    بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در کلیه مراحل پژوهشی به منظور توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی کشور
 
 ارکان :
  • هیات امناء
  • شورای پژوهش  
  • رئیس پژوهشکده 
      

 هیات امناء:
هیات امناء پژوهشکده و ترکیب آن مطابق قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ 9و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

شورای پژوهش :
ترکیب شورای پژوهش عبارتند از :
الف ) رئیس پژوهشکده
ب) معاون پژوهشی پژوهشکده
ج) سه تا هفت نفر از اعضاء هیات علمی پژوهشکده

انتساب افراد بندهای ب و ج به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و تصویب هیات امناء و به مدت چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 
وظایف شورا:
الف) تعیین خط مشی پژوهشکده به منظور اجرای برنامه‌های پژوهشی برای نیل به اهداف موسسه.
ب) تدوین برنامه‌های پژوهشی و ارائه آن به رئیس پژوهشکده جهت ارسال به مراجع ذیصلاح برای بررسی و تصویب.
ج) تصویب طرح‌های پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنها
د) نظارت بر انتشار نشریه‌های علمی و پژوهشی پژوهشکده
و) بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، علمی و پژوهشی پژوهشکده و ارائه گزارش به هیات امناء

 

 رئیس پژوهشکده:
رئیس پژوهشکده از بین اعضاء هیات علمی توسط وزیر  صنایع و معادن معرفی و پس از تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری با حکم ریاست سازمان زمین‌شناسی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود.

 

وظایف رئیس پژوهشکده :
الف) اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری هیات امناء و شورای پژوهشکده
ب) اداره و هدایت پژوهشکده برای انجام هرچه بهتر امور مربوط در چهار چوب اساسنامه و ضوابط
ج) نصب و عزل معاونان و مدیران گروهها وروسای واحد های پژوهشکده و سایر کارکنان با رعایت مقررات مربوط
د) امضاء قراردادها و اسناد مالی و اداری در چهار چوب ضوابط و مقررات موجود عندالزوم و تفویض اختیاربه هریک از معاونین در محدوده شرح وظایف
ه) تهیه و تنظیم بودجه سالانه و تشکیلات موسسه
و) نظارت برحسن اجرای امور موسسه و ارائه گزارش از فعالیت‌های انجام شده به هیات امناء
ز) تدوین آئین‌نامه و دستورالعمل‌های داخلی و ارائه آن برحسب مورد هیات امناء

 سایر مقررات:
پژوهشکده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و رئیس آن نمایندة قانونی تام‌الاختیار درکلیه امور موظف می‌باشد.
پژوهشکده از تاریخ تصویب به مدت نامحدود تأسیس و محل آن شهر تهران خواهد بود .

 
هرگونه تغییر دراین اساسنامه با پیشنهاد هیئت امناء وتصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.