امکانات پژوهشکده


امکانات آزمایشگاه میکروسکوپی : 

•    4 دستگاه میکروسکوپ پلاریزان Nicon E 200 ، یکی از این میکروسکوپ ها مجهز به دوربین دیجیتال با رزولوشن 16 مگا پیکسل است.
•    1 دستگاه میکروسکوپ پلاریزان  Leitz  Laborlux 11 و یک دستگاه میکروسکوپ نوری Leitz Ortholux.
•    2 دستگاه میکروسکوپ انعکاسی شامل 1 دستگاه میکروسکوپ Leitz 12 و یک دستگاه میکروسکوپ  Leica می باشد. 
•    4 دستگاه میکروسکوپ بیناکولار ساده، شامل 3 دستگاه میکروسکوپ برند Leica، یک دستگاه میکروسکوپ برند Olympus. 
•     1 دستگاه میکروسکوپ آموزشی بیناکولار برند Wide.
•    در حال حاضر آزمایشگاه میکروسکوپی پژوهشکده علوم زمین امکان انجام  طیف وسیعی از مطالعات میکروسکوپی از جمله : مطالعه مقاطع نازک، مطالعات کانی شناسی، مطالعات دیرینه اقلیمی« نمونه های ایزوله از جمله میکروفسیل ها و مطالعات پالینولوژی» را فراهم کرده است. تنوع عدسی های شیئی از 100، 60، 50، 40، 10، و 4 و 2.5 میکرون در آزمایشگاه انجام مطالعات در بخش های مختلف را آسان تر می کند. 
•    تمامی میکروسکوپ های پلاریزان  مجهز به فیلترهای ND,UV, Blue و لاندا می باشند که باعث می شود کاربر رضایت بیشتری در استفاده از میکروسکوپ را تجربه کند.
 

 

 

امکانات آزمایشگا مدل سازی زمین ساختی : 

  • 1 دستگاه جعبه ماسه بزرگ همراه با موتور الکتریکی
  • 2 دستگاه جعبه ماسه کوچک با همراه با موتور الکتریکی 
  •  پایه دوربین عکاسی بزرگ و کوچک 
  • 3 دستگاه پروژکتور 
  • مواد و رنگ های لازم برای انجام مدل سازی آنالوگ 

 

 

امکانات لرزه نگار دریایی: 

  • لرزه نگار دریایی 

 

 

 بر اساس اساسنامه مورد تصویب هیات امنا به ریاست وزیر محترم صمت، پژوهشکده علوم زمین مجاز به بهره برداری و استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری سازمان زمین شناسی و واحدهای مربوط به آن می باشد.