سفرهای زمین شناسی

سفر علمی دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشکده علوم زمین در مسیر تهران-جزیره هرمز

مسافرت علمی تهران –جزیره هرمز در تاریخ 1394 /8/9 تا 1394/8/15به صورت بازدید پدیده های زمین شناسی و معدنی انجام شد. در این بازدید  23نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد به همراه دکتر جلیل قلمقاش و مهندس علی ابراهیمی شرکت داشتند. مسیر حرکت از تهران، قم، ونارج، سلفچگان، میمه، معدن موته، نائین، یزد، معدن چادرملو، ساغند، رفسنجان، معدن سرچشمه، بندرعباس و جزیره هرمز بود. در این مسیر سنگهای ماگمایی پهنه ارومیه-دختر، افیولیتهای نائین و سنگ های دگرگونه پرکامبرین در منطقه ساغند مشاهده و بررسی شدند. عوارض ساختاری پهنه های ارومیه –دختر، ایران مرکزی، سنندج-سیرجان، زاگرس و جزیره هرمز بازدید و مورد بحث قرار گرفت. افزون بر آنها معادن مهمی چون طلای موته و آهن چادرملو و مس سرچشمه بازدید شدند و از نظر چینه شناسی سازند های قم و سرخ زیرین و سرخ بالایی و سازند میشان مورد بررسی قرار گرفت. 

 

دانلود فایل کامل گزارش سفر علمی