پروژه های پژوهشی

استان خراسان شمالی - تعداد نمایندگی : 3 استان خراسان جنوبی - تعداد نمایندگی : 4 استان سيستان و بلوچستان - تعداد نمایندگی : 5 استان كرمان - تعداد نمایندگی : 13 استان تهران - تعداد نمایندگی : 65 استان گلستان - تعداد نمایندگی : 5 استان مازندران - تعداد نمایندگی : 27 استان گيلان - تعداد نمایندگی : 16 استان قزوين - تعداد نمایندگی : 6 استان سمنان - تعداد نمایندگی : 5 استان قم - تعداد نمایندگی : 7 استان مركزی - تعداد نمایندگی : 5 استان يزد - تعداد نمایندگی : 17 استان اصفهان - تعداد نمایندگی : 31 استان چهارمحال و بختياري - تعداد نمایندگی : 4 استان كهكيلويه و بويراحمد - تعداد نمایندگی : 3 استان فارس - تعداد نمایندگی : 28 استان هرمزگان - تعداد نمایندگی : 6 استان اردبيل - تعداد نمایندگی : 6 استان آذربايجان شرقی - تعداد نمایندگی : 19 استان آذربايجان غربی - تعداد نمایندگی : 12 استان زنجان - تعداد نمایندگی : 6 استان بوشهر - تعداد نمایندگی : 4 استان خوزستان - تعداد نمایندگی : 16 استان همدان - تعداد نمایندگی : 8 استان كردستان - تعداد نمایندگی : 5 استان لرستان - تعداد نمایندگی : 6 استان ايلام - تعداد نمایندگی : 4 استان كرمانشاه - تعداد نمایندگی : 6