سی‌امین سالگرد برنامه کرسی های یونسکو/یونسکو: تبدیل دانش برای آینده‌های منصفانه و پایدار

سی‌امین سالگرد برنامه کرسی های یونسکو/یونسکو: تبدیل دانش برای آینده‌های منصفانه و پایدار

 

3 نوامبر 2022 - 9:00 صبح - 4 نوامبر 2022 - 6:00 بعد از ظهر

یونسکو پاریس، 7  Fontenoy، پاریس، 75007، فرانسه

 

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین