مطالب مرتبط با کلید واژه

کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلیآغاز پروژه مشترک بین پژوهشکده علوم زمین، کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی و گروه ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، پیرامون بررسی مخاطرات زمین شناختی شبه جزیره میانکاله

آغاز پروژه مشترک بین پژوهشکده علوم زمین، کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی و گروه ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، پیرامون بررسی مخاطرات زمین شناختی شبه جزیره میانکاله این هفته پروژه ای آغاز شد با عنوان ...

رمزگشایی خط عیلامی

رمزگشایی خط عیلامی  François Desset, Kambiz Tabibzadeh, Matthieu Kervran, Gian Pietro Basello, and Gianni Marchesi چکیده در این پژوهش، نوشتار خط عیلامی در اواخر هزاره سوم، اوایل هزاره دوم پیش از میلاد (حدود 2300–1880 ق.م) در جنوب ایران مورد استفاده قرار گرفت. این ...

Transforming knowledge for just and sustainable futures

  Link  UNESCO is convening a 30th anniversary celebration of the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme at its headquarters in Paris from 3-4 November 2022. This anniversary conference will celebrate the accomplishments over the last three decades and advance authentic interdisciplinary dialogues and the ...

تقویم

  January  2022 Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. 1 2 3 4 1 New Year's Day 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1011 10122 101233 1012344 10123455 101234566 1012345677 10123456788 19 200 2011 20122 Martin Luther King Day 3 44 5 66 7 88 29 Astronauts Day 30 31 Notes January 4: seminar/webinar and expert panel entitled:……………………….…..….   February  2022 Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. 1 12 213 3214 4 5 Wetlands day Cancer Day 6 7 8 9 10 11 12 Day of Women and Girls in Science Lincoln's Birthday 13 144 1455 14566 145677 1456788 14567899 Valentine’s Day Human Spirit Day 20 21 22 23 244 2455 24566 Mother Language Day Engineer's Day 7 28 Polar Bear Day 30 31 Notes February 2: seminar/webinar and expert panel entitled:……………………….…..…. February ...