افتتاحیه کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی

افتتاحیه کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی  

زمان: 4 اسفند ماه 1400 

ساعت: 13 

محل برگزاری: استان هرمزگان، جزیره قشم، اسکله بهمن، عرشه کشتی کاوشگر خلیج فارس 

لینک های اتصال مجازی: 

http://www.skyroom.online/ch/inios/cgha 

 http://join.skype.com/zbEE0e42AS4E

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: افتتاحیه کرسی یونسکو پژوهشکده علوم زمین یونسکو