به گزارش ایسنا: بررسی راهکارهای حفاظت از بزرگترین میراث بشر در نشست علمی

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب، از آب به عنوان میراث بشریت یاد کرد و گفت: ما به دنبال روزی هستیم که چالش آب از طریق برنامه ریزی های منسجم مرتفع شود.

به گزارش ایسنا دکتر محمدحسین صراف‌زاده در افتتاحیه جشنواره آب "پنل آب، اقلیم و تمدن" گفت: این جشنواره به منظور اهمیت دادن به آب و تغییر رویکرد در این حوزه است؛ چرا که آب نه یک میراث برای ما بلکه یک امانت نزد ما برای آینده است و باید در حفاظت از آن تلاش کنیم.

وی افزود: کرسی مخاطرات زمین‌شناختی ساحلی یک موضوع چند بُعدی است که یک بعد آن موضوع آب است و یونسکو در مجموعه سازمان‌های ملل یکی از اجزایی است که در آن آب به عنوان یک موضوع مهم تعریف شده و در این خانواده آبی یونسکو، موضوع مخاطرات زمین‌شناختی یکی از بخش‌های مهم آن است و ورود به این کرسی جدید را خیر مقدم می‌گوییم.

به گفته وی، این رویداد یکی از برنامه‌های جشنواره آب است که از روز ملی آب یعنی ۱۳ اسفند ماه آغاز می‌شود و تا ۳ فروردین ماه ادامه دارد.

صراف‌زاده با بیان اینکه در فاصله روز ملی آب و روز جهانی آب، جشنواره آب برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: ما با برگزاری این رویدادها به دنبال روز نویی در کشور هستیم که مساله آب با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مرتفع شود.

دبیر کرسی یونسکو در بازیافت آب با بیان اینکه رویداد امروز با همکاری کرسی یونسکو در مخاطرات ساحلی برگزار می‌شود، یادآور شد: آب، یکی از موضوعات مهم در یونسکو است و این دو کرسی در این نشست درصدد هستند تا جنبه‌های مختلف چالش‌های آب در کشور را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش ایسنا، روز جهانی آب مصادف با دوم یا سوم فروردین هر سال (۲۲ مارس) از سوی سازمان ملل نام‌گذاری شده‌است. روز جهانی آب، اولین بار در سال ۱۹۹۲ میلادی، در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو کشور برزیل رسماً مطرح شد.

در این کنفرانس از کلیه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه شماره ۲۱ سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه‌سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند.

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین خبرگزاری ایسنا رییس کرسی یونسکو دکتر حمید نظری