چهل و یکمین گردهمایی (همایش) ملی علوم زمین

چهل و یکمین گردهمایی (همایش) ملی علوم زمین

پژوهشکده علوم زمین با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می کند:

چهل و یکمین گردهمایی (همایش) ملی علوم زمین

 

محورهای کنفرانس:

زمین شناسی بنیادین

اکتشاف مواد معدنی زمین شناسی

کاربرد و توسعه پایدار

علوم زمین و جامعه

مهلت ارسال اصل مقاله: 1 دی ماه 1401

تاریخ برگزاری: 2 و 3 اسفند ماه 1401 

شماره تماس: 02177490953

www.geoconf.gsi.ir 

ایمیل: info@geoconf.ir

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور