همایش آنلاین گرامیداشت هفته معدن با محوریت نقش بانوان در علوم زمین و مهندسی معدن

علوم زمین در خدمت جامعه

 همایش معدن و زمین شناسی کشور با محوریت نقش بانوان

 

به اطلاع متخصصان حوزه علوم زمین و معدن می رساند همایش آنلاین گرامیداشت هفته معدن با محوریت

نقش بانوان در علوم زمین و معندسی معدن

در تاریخ نهم خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد

http://elearning.etmeo.ir/miningday  : لینک ورود