توسعه روابط منطقه ای کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی

به منظور همکاری مشترک و توسعه روابط در حوزه علوم زمین جلسه مشترک کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی، پژوهشکده علوم زمین و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با دانشگاه GUTech، دانشگاه سلطان قابوس و سازمان هواشناسی و علوم جوی در مورخ 22 الی 24 آذر ماه 1401 برابر 13 الی 15 دسامبر 2022 منعقد شد در این جلسه ابتدا مسئولین ضمن خوش آمدگویی، اساتید آن مجموعه ارائه ای از دانشگاه و امکانات خویش ارائه نمودند و سپس رئیس پژوهشکده، معاون زمین شناسی سازمان و رئیس کرسی یونسکو ارائه ای از عملکرد و فعالیت های خود ارائه کردند و همچنین در انتهای جلسه تیم اعزامی بازدیدی از آن مجموعه به عمل آوردند و مقرر شد جهت همکاری های فی مابین پژوهشکده علوم زمین و کرسی تفاهم نامه ای منعقد شود.  

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین