پیشنهاد پروژه دکتری و پسا دکتری در مخاطرات زمین‌شناختی ساحلی

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

کرسی جهانی یونسکو در مخاطرات زمین‌شناختی ساحلی و پژوهشکده علوم زمین وابسته به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از میان دارندگان درجه دکتری یا دانشجویان دکتری در علوم زمین، سنجش از دور و هوش مصنوعی برای همکاری و مشارکت در پروژه‌های پژوهشی بین‌المللی در حوزه مخاطرات زمین‌شناختی، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی و زمین‌باستان‌شناسی با شرایط زیر در صورت کسب امتیاز لازم، پذیرش در مصاحبه علمی و تسلط بر زبان انگلیسی (سطح B2) دعوت به همکاری می‌کند:

دوره پسادکتری

1- داشتن درجه دکتری در یکی از شاخه‌های علوم و مهندسی در سال 1398 (2019) و پس از آن

2- داشتن پیشینه انتشار دو مقاله معتبر بین‌المللی

۳- معرفی‌نامه معتبر از بنیاد نخبگان یا یکی از مراکز معتبر دانشگاهی‌–پژوهشی مبنی بر تأمین دستمزد ماهیانه پژوهشگر از سوی مرکز

4- عدم اشتغال رسمی دولتی

دوره دکتری

۱- دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره دکتری ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) و پس از آن

۲- تنظیم پروپوزال مشترک و متناسب با اهداف و مأموریت کرسی یونسکو

۳- گروه همکار پروپوزال افزون بر انتخاب استاد راهنما از دانشگاه محل پذیرش دانشجو به‌ترتیب شامل استاد راهنما از پژوهشکده علوم زمین و متناسب با موضوع استادان مشاور از دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی داخل یا خارج از کشور خواهد بود.

 

* پذیرفته‌شدگان به‌عنوان عضو کرسی یونسکو در انتشارات داخلی و خارجی در کنار دیگر نشان‌های وابستگی دانشگاهی خود، مجاز (موظف) به استفاده از نام و نشان کرسی به‌عنوان آدرس وابستگی شغلی هستند.

* موضوع پروپوزال پژوهشی و اهداف مورد نظر و گروه همکار توسط کرسی یونسکو در مخاطرات زمین‌شناختی ساحلی و پژوهشکده علوم زمین تعیین و پیشنهاد می‌شود.

* اجرا و زمان‌بندی پروژه در چارچوب مقررات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف و برابر شیوه‌نامه اجرائی مصوب شورای اجرائی کرسی یونسکو در مخاطرات زمین‌شناختی ساحلی خواهد بود.

* بخش یا تمامی محتوی رساله، گزارش و انتشارات علمی حاصل از پروژه‌های مشترک با حفظ مالکیت معنوی، نام و نشان تهیه‌کنندگان و تمامی همکاران با نشان کرسی جهانی یونسکو و پژوهشکده علوم زمین به‌صورت گزارش‌های دوره‌ای ضمن انتشار در درگاه الکترونیکی کرسی و یونسکو ارائه و بارگذاری خواهند شد.

* داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل به همکاری درخواست کتبی و ارائه گواهی‌های لازم به‌همراه روزمه خود را به پست الکترونیکی uchair.cgha@ries.ac.ir ارسال فرمایند.