Prevention-Web در دفتر سازمان ملل متحد برای کاهش خطر بلایا (UNDRR) فراخوان کرسی جهانی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی CGHA را به منظور همکاری در زمینه توسعه برنامه آموزشی سالانه برای مشارکت درطراحی و اجرای پروژه های بین المللی به چاپ رسانده است.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: یونسکو کرسی یونسکو پژوهشکده علوم زمین