ده شهریور ۱۴۰۱ ، اول سپتامبر ۲۰۲۲ به مناسبت شصتمین سالروز زمین لرزه ۱۹۶۲ میلادی( خورشیدی ۱۳۴۱) بویین،زهرا

 

 

ده شهریور ۱۴۰۱ ، اول سپتامبر ۲۰۲۲

به مناسبت شصتمین سالروز زمین لرزه ۱۹۶۲ میلادی( خورشیدی ۱۳۴۱) بویین،زهرا

link: https://meeting.iiees.ac.ir/mzare

کلید واژه ها: کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی پژوهشکده علوم زمین