اولین وبینار تخصصی انجمن رسوب شناسی ایران در سال ۱۴۰۱

 

اولین وبینار تخصصی انجمن رسوب شناسی ایران در سال 1401

تجزیه و تحلیل مخاطرات زیست محیطی برخی برنامه های توسعه ای ساحلی خلیج فارس با تاکید بر مطالعات رسوب شناسی

سخنران: خانم دکتر راضیه لک

ریاست پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

زمان : چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

ساعت: 21

لینک وبینار:

/https://ocvc.uk.ac.ir/ssi7persiangulf

 

کلید واژه ها: پژوهشکده علوم زمین یونسکو دکتر راضیه لک رییس پژوهشکده علوم زمین مخاطرات زیست محیطی خلیج فارس انجمن رسوب شناسی ایران