حال زمین چگونه است

حال زمین چگونه است

وبینار زمین شناسی ایران به مناسبت روز جهانی زمین

زمان: یکشنبه 4 اردیبهشت 1401

ساعت: 18 الی 20

کلید واژه ها: پژوهشکده علوم زمین یونسکو روز جهانی زمین