استفاده از تکنولوژی تداخل سنجی ماهواره ای در پایش زیرساخت های عمرانی

استفاده از تکنولوژی تداخل سنجی ماهواره ای در پایش زیرساخت های عمرانی

 

وبینار علمی 

دکتر یاسر مقصودی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و محقق ارشد دانشگاه لیدز انگلستان

زمان: شنبه 25 دی 1400، ساعت 11

لینک: https://vc.sharif.edu/ch/unesco-chair

 

کلید واژه ها: یونسکو تداخل سنجی پایش زیرساخت های عمرانی دکتر یاسر مقصودی