دانشنامه گسله های ایران

دانشنامه گسله های ایران 

نویسنده: دکتر محمد رضا شیخ الاسلامی - حمید رضا جوادی - مریم اسدی سرشار - احمد آقا حسینی - میثم کوه پیما - بهارک وحدتی دانشمند