مطالب مرتبط با کلید واژه

دریای خزر


نگاهی گذرا در مورد بیلان آب و تراز آب دریای خزر

تراز آب آب دریای خزر در طی اندازه گیری های دستگاهی حدود ۳ متر نوسان داشت. برای ۳ متر تغییر تراز آب ( از -۲۶ به -۲۹) حدود ۱۳۵۰ کیلومتر مکعب آب از دریا خارج شده است که آب ورودی ( عمدتا از ولگا، رودخانه های دیگر و بارش روی دریا) نتوانست آن را جبران کند. برای کاهش حدود دو متری تراز آب در سال های اخیر نیز حدود ۹۵۰ کیلومتر مکعب آب از دریا خارج شده ( از طریق تبخیر سطحی)که آب ورودی ( عمدتا از ولگا، رودخانه های دیگر و بارش روی دریا) نتوانسته آن را را جبران کند. در بین دو کاهش تراز آب دریای خزر، در دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ تراز آب دریای خزر افزایش یافت که در این دوره حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مکعب آب اضافی نسبت به تبخیر وارد دریای خزر شد.

ادامه مطلب

نوسان تراز آب و آلودگی‌های زیست‌محیطی دریای خزر در نشست پژوهشکده علوم‌زمین بررسی شد

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، پژوهشکده علوم زمین به مناسبت امروز ۲۱ مرداد به مناسبت روز دریای خزر سمینار و وبیناری با حضور استادان و پژهشگران کشورمان برگزار کرد.

ادامه مطلب

کاهش ورودی آب از ولگا بیشترین تأثیر را بر "کاهش تراز آب دریای خزر" دارد

استاد پژوهشکده اقیانوس‌شناسی و علوم جوی کشور گفت: تراز آب دریای خزر وابسته به ورودی و خروجی آن است که بخش ورودی شامل آبدهی رودخانه‌ای عمدتاً از ولگا و از بارش‌های سالانه است، بنابراین کاهش ورودی ولگا بیشترین تأثیر را بر کاهش تراز دارد. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، صبح امروز وبینار روز ملی دریای کاسپین (خزر) توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار شد. در ابتدای این نشست، حمید علیزاده لاهیجانی؛ استاد پژوهشکده اقیانوس‌شناسی و علوم جوی کشور اظهار کرد: ولگا با آبدهی ۲۵۰ میلیون مترمکعب به این دریا آبدهی دارد و بزرگترین تأمین‌کننده آب این دریا است. مصرف آب در این حوضه آبریز نیز بین ۴۳ تا ۵۵ کیلومترمکعب در سال است.

ادامه مطلب