گروه پژوهشی کانی شناسی و اکتشافات معدنی کاربردی

معرفی

زمین شناسی اقتصادی و مهندسی اکتشاف معدن، مطالعه و بررسی بخشی از مواد تشکیل دهنده پوسته زمین است که می‌تواند دارای کاربرد صنعتی و اقتصادی بوده و در زندگی بشر سبب افزایش و ایجاد شرایط بهتر برای زندگی گردد. این مواد شامل کانیهای فلزی و غیرفلزی، سنگهای تزئینی و زینتی می‌شوند که معمولاً به آنها کانسار می‌گویند. شناخت چگونگی تشکیل کانسار و همچنین چگونگی پراکندگی و ارتباط آن با دیگر بخشهای علوم زمین از جمله پترولوژو تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی، دورسنجی و ژئوشیمی و ژئوفیزیک ازاهداف این گروه است. اکتشاف کانسارها دارای مراحل مختلفی از مقدماتی تا تفصیلی است که متخصصان اکتشاف با پایان هر محله با توجه به افزایش یا کاهش احتمالات کشف و براورد هزینه های انجام شده و قابل پیش بینی در مورد ادامه اکتشاف تصمیم می گیرند. این دانش با توجه به ارتباطش با طبیعت یکی ازجذابترین علوم است که دارای کاربرد های خاصی در مسایل زیست محیطی و ژئوشیمی نیز می باشد.

وظایف و اهداف گرایش زمین شناسی اقتصادی و اکتشاف

 • افزایش دانش پایه و تخصصی در چگونگی تشکیل کانسارها

 • چگونگی ارتباط تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی با کانه زایی

 • چگونگی ارتباط ژئوشیمی سنگ در برگیرنده با کانه زایی

 • مطالعات سیالات درگیر و ایزوتوپی برای تعیین سن و تقدم وتاخر تشکیل کانه ها

 • مدیریت و طراحی پروژه‌های اکتشافی در سطوح مختلف مقدماتی تا تفصیلی

 • انتخاب مناسب‌ترین روش اکتشافی با توجه به محیط مورد بررسی

 • طراحی بهینه­ عملیات اکتشافی

 • روش‌های دورسنجی ( پردازش، مدلسازی و تفسیر داده‌ها)

 • طراحی و بهینه‌سازی پروژه‌های اکتشافی

 • روش‌های نمونه‌برداری (طراحی شبکه نمونه برداری و اجرا)

 • طراحی  شبکه حفاری اولیه و بهینه سازی شبکه‌های حفاری تکمیلی

 • شبیه‌سازی زمین‌آماری واحدهای سنگی و عیار کانسار

 • مدلسازی و ارزیابی ذخایر معدنی و رده‌بندی آنها

 • ‌مدلسازی ژئومتالورژی (مدلسازی ویژگی‌های کانسنگ)

 • توانمندسازی دانشجویان با اجرای هرچه بیشتر پروژه‌های عملی

 • توسعه، بررسی و به کارگیری روش­های پیشرفته و نوین در اکتشاف معدن شامل پردازش داده‌ها، شبیه‌سازی و مدلسازی

مدیر گروه: دکتر منیره خیرخواه

اساتید مربوطه:دکتر جلیل قلمقاش، دکتر افشین اکبرپور، دکتر مهران حیدری