اخبار پژوهشکده - آرشیو

سخنرانی دکتر محمد رضا قاسمی، استاد پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و عضو هیئت علمی وابسته دانشکده زمین شناسی دانشکده گان علوم دانشگاه تهران

جنبش شناسی برون ریزی نمک، مطالعه مووردی در گنبد نمکی انگورو، کمربند چین و راندگی زاگرس گالری

هشتمین سخنرانی علمی، سخنران: سخنرانی دکتر محمد رضا قاسمی، استاد پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و عضو هیئت علمی وابسته دانشکده زمین شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

ادامه مطلب
سخنرانی علمی دکتر مرتضی خلعت بری جعفری، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نگرشی بر ماگماتیسم ائوسن، الیگوسن و نئوژن در شمال نایبندان، بلوک لوت گالری

هفتمین سخنرانی علمی, سخنران: سخنرانی علمی دکتر مرتضی خلعت بری جعفری، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب
سخنرانی علمی، سخنران: دکتر احسان جلیلوند، فارغ التحصیل دکترای مهندسی عمران، گرایش منابع آب از دانشگاه صنعتی شریف

برآورد مقدار آبیاری با استفاده از تصاویر ماهواره ای رطوبت خاک، آیا امکان پذیر است؟

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران با همکاری کمیته تحقیقات و فناوری شرکت آب منطقه ای البرز و پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار می کند:

ادامه مطلب
سخنرانی دکتر محمد رضا قاسمی، استاد پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و عضو هیئت علمی وابسته دانشکده زمین شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

جنبش شناسی برون ریزی نمک، مطالعه مووردی در گنبد نمکی انگورو، کمربند چین و راندگی زاگرس

هشتمین سخنرانی علمی، سخنران: سخنرانی دکتر محمد رضا قاسمی، استاد پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و عضو هیئت علمی وابسته دانشکده زمین شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران

ادامه مطلب
سخنرانی علمی دکتر زهرا سادات حسینی، همکار آزمایشگاه پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ردیابی منابع رطوبتی ریزش های جوی ایران از هولوسن تا اکنون گالری

ششمین سخنرانی علمی، سخنران: سخنرانی علمی دکتر زهرا سادات حسینی، همکار آزمایشگاه پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب