سخنرانی دکتر علیرضا واعظی، استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

بررسی آماری میزان مصرف و چگونگی روند توسعه انرژی های تجدید پذیر در سال های گذشته و تحلیل پتانسیل های آتی آن ها

۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۲۸ کد : ۴۲ اخبار پژوهشکده اخبار تصویری
تعداد بازدید:۴۲
چهارمین سخنرانی علمی، سخنران:دکتر علیرضا واعظی، استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
بررسی آماری میزان مصرف و چگونگی روند توسعه انرژی های تجدید پذیر در سال های گذشته و تحلیل پتانسیل های آتی آن ها

امروزه جهان به بهره‌گیری از انرژی ‏ها‏ی تجدید پذیر به عنوان راهی به منظور جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای در طبیعت می‏ نگرد و آن را یکی از ابزارهای مهم و اصلی جهت دست یابی به نشر خالص خنثی می‌داند؛ لذا ارائه پیش رو عمدتا با بهره گیری از مطالب کتاب تازه انتشار یافته "تغییر اقلیم و سیر تکامل انرژی های تجدیدپذیر"، ضمن معرفی هر یک از انواع انرژی‏ها‏ی تجدید پذیر برق آبی، خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و حاصل از اقیانوس ‏ها‏ و دریاها به بررسی تحلیلی میزان مصرف و چگونگی روند توسعه آن‌ها در سال‌های گذشته و تحلیل پتانسیل‏ ها‏ی آتی آن‌ها، می ‏پردازد. همچنین با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در کشور و لزوم توجه بیشتر به این موضوع، به بررسی میزان اشتغال ایجاد شده توسط توسعه انرژی‏ها‏ی تجدیدپذیر در مناطق مختلف جهان پرداخته شده است.
بر اساس آمارهای منتشره از ابتدای سال 2019 تا ابتدای سال 2020 به میزان 176 گیگاوات به ظرفیت اسمی نصب شده انرژی های تجدیدپذیر در جهان افزوده شده است که رشد سالانه معادل (17.4+ درصد) را از خود نشان می دهد که میزان رشدی قابل توجه بخصوص در مقام مقایسه با گذشته است. بررسی آمارها نشان می‏دهد 54 درصد از سهم افزایش ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر از ابتدای سال 2019 تا ابتدای سال 2020 مربوط به آسیا بوده است که سبب افزایش ظرفیت به میزان 5/95 گیگاوات و دستیابی به ظرفیت کل 12/1 تراوات شده است. این میزان معادل 44 درصد از سهم کل انرژی های تجدیدپذیر جهان است. ظرفیت در اروپا و آمریکا به ترتیب به میزان 35 گیگاوات (6/6+ درصد) و 22 گیگاوات (6+ درصد) رشد کرده است. همچنین قاره اقیانوسیه بیشترین سرعت رشد ظرفیت نصب و راه اندازی شده انرژی های تجدیدپذیر را در این بازه زمانی نشان می‏دهد که معادل ( 18.4+ درصد) بوده است. پس از آن، خاورمیانه با ظرفیت (6/12+ درصد) در رتبه بعدی از حیث میزان رشد سالانه از ابتدای سال 2019 تا ابتدای سال 2020 قرار دارد. هرچند که سهم اقیانوسیه و خاورمیانه نسبت به میزان کل جهانی کوچک است ولی سرعت رشد در این دو منطقه قابل ملاحظه است. آفریقا نیز دارای ظرفیت نصب شده تقریبا دو برابر ظرفیت خاورمیانه می باشد و رشد سالانه 3/4 درصد را از بازه زمانی فوق نسبت به سال 2018 از خود نشان داده است که معادل حدود 2 گیگاوات بوده است. در سال 2020، افزایش ظرفیت سالانه انرژی تجدیدپذیر برابر با 45 درصد بوده است و تقریبا به 280 گیگاوات رسیده است که بالاترین افزایش سالانه از سال 1999 محسوب می‌گردد. علاوه بر این، حدود 80 درصد از کل ظرفیت برق جدید، تجدیدپذیر بوده است که نشان میدهد انرژی های تجدیدپذیر به طور فزایندهای منبع ترجیحی تولید برق جدید در سطح جهان محسوب می گردند.
نگاهی به آمارهای رشد انرژی‏ ها‏ی تجدیدپذیر در جهان بیانگر این موضوع است که ایران باید حداکثر تلاش خود را کرده تا از قافله توسعه در این حوزه باز نماند و با نگاهی اقتصادی بهترین گزینه‏ ها‏ را انتخاب و از حداکثر ظرفیت خود در این رابطه استفاده کند. در این راستا مدیران تصمیم گیر و مشاوران تصمیم ساز کشور می‏ بایست با بهره‌گیری از مطالعات دقیق و تحلیلی، کشور را در ریل مناسب قرار بدهند.

 


نظر شما :