سخنرانی علمی: دکتر جلیل قلمقاش، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اهمیت برداشتهای صحرایی دقیق در مطالعات زمین شناسی و اکتشافی

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۸ کد : ۳۱ اخبار پژوهشکده اخبار تصویری
تعداد بازدید:۷۵
دومین سخنرانی علمی سخنران: دکتر جلیل قلمقاش، دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
اهمیت برداشتهای صحرایی دقیق در مطالعات زمین شناسی و اکتشافی

ghalamghash@yahoo.com

ساختن کشور و اجرای طرحهای بزرگ عمرانی در گرو وجود اطلاعات زمین شناسی دقیق و معتبر است. در این راستا سالیانه بودجه قابل توجهی صرف برداشت و تهیه نقشه های زمین شناسی بزرگ مقیاس می گردد. بزرگ کردن نقشه های کوچک مقیاس و ارائه آنها در مقیاس های بزرگتر آفت جدی تولید اطلاعات پایه کشور می باشد. در بزرگنمایی ظاهری نقشه ها زمین شناسی بدون ارائه داده های جدید سنگی، معدنی و ساختاری فقط با ابعاد بزرگتر منتشر میشوند که به دلیل نبود داده اندازه گیری شده، فاقد ارزش مهندسی هستند. هر چند استفاده از تصاویر ماهواره ای دقیق، تجهیزات پیشرفته، انجام مطالعات آزمایشگاهی روزآمد، در فرآیند تهیه نقشه های زمین شناسی مهم و ارزشمند هستند که در هرکدام در جایی خود ضروری است، اما تهیه نقشه های زمین شناسی استاندارد تنها با انجام پیمایشهای صحرایی با فواصل مناسب و برداشت داده های جدید زمین شناسی امکان پذیراست. به عبارت دیگر مقیاس بالاتر در نقشه های زمین شناسی به معنی داده های متراکم تر و بیشتر در واحد سطح می باشد.

کلید واژه ها: عملیات صحرایی زمین شناسی داده های زمین شناسی طرحهای عمرانی دکتر جلیل قلمقاش


نظر شما :