طرح جامع مطالعات زمین ساختی حوضه کاسپین جنوبی

تعداد بازدید:۱۴
طرح جامع مطالعات زمین ساختی حوضه کاسپین جنوبی

مجری طرح: دکتر حمید نظری 

سال: 1391-1396 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در قالب طرح ای پیش بینی شده ۵ سال خود ( ۱۳۹۶-۱۳۹۱). راستای شناسانی رفتار گسله های لرزه زای بستر دریا و کرانه های  جنوبی کا سپین و مطالعات پارینه لرزه شناسی در کستره ی خشکی و پهنه ی  آبی، که در رابطه زمین لرزه ها و سونامی های احتمالی حاصل از جنبش دوباره آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است، پروژه ای بین المللی با عنوان: 
مخاطرات زمین شناسی حوض کاسپین جنوبی
 Geo Hazard South Caspian Carpet
در استان های ساحلی حوضه کاسپین جنوبی آغاز نموده است. نخستین مراحل آغازین این پروژه مهر ۱۳۹۱ با اجرای کارگاه آموزشی ویژه، جهت توجیه چرایی اهداف، نیازها وچشم انداز عملیاتی بهمراه بازدیدهای میدانی ئر گستره استان گیلان همرا بوده است. از ویژگی های خاص پروژه مخاطرات طبیعی حوضه کاسپین جنوبی اجرای همزمان و گسترده مطالعات در حوزه های گوناگون زمین شناختی و بهره گیری از سامانه های مشترک عملیاتی در چهرچوب کمپ های متمرکز می باشد که در همکاری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور به انجام رسیده است.  
گام نخست این پروژه پروهشی در همکاری با سازمان مدیریت بحران استانداری گیلان در گستره سرزمینی آن استان در طی سال های 91 و 92 به انجام رسید در گام دوم در طی تابستان و پاییز 93 با الویت کرانه های جنوب خاوری در استان مازنداران پی گرفته شد. 
اجرای بیش از 4 هزار نفر روز ماموریت متمرکز در طی سال ۹۱ و همکاری مستمر کلرشناسان  پایگاه داده های علوم زمین جهت جمع آوری و آنالیز کمی مراحل گوناگون اجرایی از جمله دستاوردهای قابل توجه در اجرایی این متن بهینه مبتنی بر اهداف عملی پژوهشی و مدیریت امکانات مالی محدود بوده است. 

کلید واژه ها: کاسپین جنوبی زمین ساخت دکتر حمید نظری