پتروگرافی سنگ های آتشفشانی در شمال لوت (کویر لوت، الاگرد، هفت حوض)

تعداد بازدید:۷
( ۱ )
مجری طرح دکتر مرتضی خلعتبری
پتروگرافی سنگ های آتشفشانی در شمال لوت (کویر لوت، الاگرد، هفت حوض)

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان #خراسان جنوبی