تهیه راهنمای یکپارچه واحدهای سنگی ایران بر پایه نقشه های زمین شناسی ۲۵۰.۰۰۰/۱(۱۳۹۸)

تعداد بازدید:۲۴
تهیه راهنمای یکپارچه واحدهای سنگی ایران بر پایه نقشه های زمین شناسی ۲۵۰.۰۰۰/۱(۱۳۹۸)

مجری طرح: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی
همکاران طرح: علی آقانباتی، فرهاد وحدتی دانشمند، محمدرضا سهندی ، محمدباقر جعفریان، جمال روشن روان، بهروز امینی، فرخ قائمی، علی اژدری، بهارک وحدتی دانشمند، مسعود بیرالوند و معصومه ضیاء
سال: 1398 

نقشه های زمین شناسی اطلاعات پایه شامل جنس سنگ ها، سن سنگ ها و ساختارهای زمین شناسی را به نمایش می گذارند. این نقشه ها کاربردهای بسیاری در پروژه های توسعه ای و عمرانی در سطح کشور دارند.  نقشه های زمین شناسی پوششی در مقیاس 1:250.000، به عنوان اولین تولیدات منظم زمین شناسی، دیرزمانی است که  توسط سازمان زمین شناسی کشور و شرکت ملی نفت ایران تهیه شده اند. این دسته از نقشه ها دیدگاه ناحیه ای مناسبی از پوشش سنگی و گسترش آن ها در سطح کشور ارائه داده و می توانند در تلفیق با دیگر اطلاعات حاصل از آمایش زمین، در پروژه های ملی و بین المللی مورد استفاده قرار گیرند.
با وجود اهمیت نقشه های زمین شناسی در مقیاس 1:250.000 این نقشه ها تاکنون به روز رسانی نشده و اطلاعات جدید زمین شناسی که طی چند دهه گذشته به دست آمده بر روی آن ها درج نشده اند. از طرف دیگر نداشتن یک استاندارد واحد در زمان تهیه این نقشه ها باعث شده انطباق این نقشه ها با یکدیگر حتی در پهنه های زمین شناسی یکسان، به دشواری صورت پذیرد. 
به این دلایل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بازنگری و یکسان سازی این نقشه ها را مورد توجه قرار داده است. مرحله اول و شاید مهمترین قسمت برای بازنگری این دسته از نقشه ها، تهیه یک چهار چوب اولیه است که بتوان بر پایه آن تمامی نقشه ها را بازنگری کرد. چهار چوب اولیه ای که با مشورت با صاحب نظران مورد توافق قرار گرفت، طبقه بندی واحدهای سنگی بر پایه رویدادهای زمین ساختی تاثیر گذار در پهنه های زمین شناسی بود. بر پایه این طبقه-بندی، واحدهای سنگی که رویدادهای زمین ساختی یکسانی را تجربه کرده اند، در قالب یک واحد تکتونواستراتیگرافی معرفی گردیده اند. 
در مرحله بعد طبقه بندی واحدهای سنگی بر پایه واحدهای تکتونواستراتیگرافی در هر یک از پهنه های زمین شناسی ایران به زمین شناسان مختلف، با توجه به تجربه کاری آنان سپرده شد. گزارش های اولیه هر کدام از پهنه های زمین شناسی پس از ویرایش و تلفیق به نام تهیه کنندگان آنها و در قالب فصل های مختلف در این طرح پژوهشی ارائه شده است.

 

کلید واژه ها: نقشه های زمین شناسی دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی واحدهای سنگی