نقشه یکپارچه پهنه سنندج-سیرجان جنوبی

تعداد بازدید:۵
نقشه یکپارچه پهنه سنندج-سیرجان جنوبی

مجری طرح: محمدرضا شیخ الاسلامی

سال: 1398

در این طرح پژوهشی واحدهای سنگی اصلی در پهنه سنندج-سیرجان جنوبی معرفی و در قالب نقشه با مقیاس تقریبی یک میلیون و پانصدهزارم به نمایش در آمده اند.
 

 

 

کلید واژه ها: محمدرضا شیخ الاسلامی نقشه پهنه سنندج-سیرجان جنوبی