بررسی ساختاری و ریزساختاری سنگ های دگرگون قاسم آباد و کوه سرهنگی (شمال بلوک لوت)

سال : ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۱۳
بررسی ساختاری و ریزساختاری سنگ های دگرگون قاسم آباد و کوه سرهنگی (شمال بلوک لوت)

مجری طرح: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی 

همکار طرح: فرید رحیمی دهگلان 

سال:۱۳۹۷ 

منطقه کوه سرهنگی قاسم آباد بخش شمال خاوری پهنه زمین ساختی کاشمر–کرمان با راستای شمال باختری-جنوب خاوری است که در شمال باختر بلوک لوت قرار دارد. مطالعات ساختاری و ریز ساختاری در این پژوهش بر روی واحدهای دگرریخت و به منظور بررسی میزان دگرریختی و ارتباط آنها با ساز و کارهای جنبشی عمده موجود در ناحیه انجام شده است. روش فرای برای بررسی دو بعدی کرنش پایدار مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از آن برای تحلیل سه بعدی بیضوی کرنش با بهره گیری از نمودار اصلاح شده فلین به کار برده شده است. میانگین بیضوی شدگی به دست آمده برای ناحیه 91/1 می‌باشد که در ناحیه‌ی کرنش محصور شدگی قرار گرفته و شدت دگرریختی 54/0 را نشان می‌دهد. شدت کرنش با نزدیک شدن به گسله‌های راستالغز ناحیه افزایش یافته به طوری که بیشینه شدت کرنش بر روی آنها قرار دارد. از شاخصه‌های سوی برش و مطالعات میکروسکوپی در جهت درک بهتر ساز وکار دگرریختی و الگوی حرکت کلی ناشی از عملکرد گسله‌ها استفاده شده است. بر اساس شواهد به دست آمده دگرریختی در توده‌های گرانیتوئیدی منطقه در حد رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت زیرین در نوسان است، که بیشینه این مقدار در گرانیت های میلونیتی لاخ برقشی و گرانیت ده‌زمان قابل مشاهده می باشد. ماکل‌های کلسیت مطالعه شده در گستره بیشتر از نوع II و III بوده که نشان دهنده‌ی دمای بالای 250 درجه سانتی‌گراد حین دگرریختی می‌باشد. سنگ‌های منطقه در چهار مرحله دچار دگرریختی شده‌اند که دومرحله اول به صورت دگرریختی نرم و در مرحله‌های بعد به صورت دگرریختی نرم-شکنا و شکنا بوده است. 

کلید واژه ها: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی کوه سرهنگی بلوک لوت کرمان