تکتونواستراتیگرافی و بررسی تاریخچه دگرریختی در نواحی خبر و باغات، پهنه سنندج-سیرجان جنوبی

تعداد بازدید:۱۵
تکتونواستراتیگرافی و بررسی تاریخچه دگرریختی در نواحی خبر و باغات، پهنه سنندج-سیرجان جنوبی

مجری طرح: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی 

همکار طرح: میثم کوه پیما 

سال: ۱۳۹۳ 

ویژگی  واحدهای سنگی گوناگون، ارتباط آن ها با یکدیگر به همراه فعالیت های آذرین و دگرگونی در بخش جنوبی پهنه سنندج-سیرجان در ناحیه ی خبر و باغات منجر به شناسایی چندین واحد تکتونواستراتیگرافی بر مبنای محیط زمین-ساختی شده است. این واحدها در جریان باز و بسته شدن اقیانوس نئوتتیس در جنوب ایران شکل گرفته اند. واحدهای تکتونواستراتیگرافی اصلی در این ناحیه عبارتند از:
رسوبات نوع الاکوژنی مربوط به حاشیه جنوبی پلاتفرم ایران مرکزی به سن پالئوزوییک تا تریاس میانی که هم اکنون دگرگون و دگرشکل هستند؛ واحدهای ولکانیکی وتوربیدایت های به سن تریاس مربوط به کمان ولکانیکی و گودال اقیانوسی حاصل از فرورانش؛ سنگه های آذرین مربوط به گمان ماگمایی مرتبط با فرورانش؛ رسوبات فلیشی دگرگون شده به سن ژوراسیک- کرتاسه زیرین مربوط به حوضه پیش کمانی که تحت تاثیر رویدادهای بعدی کوهزاد سیمرین دگرشکل شده اند؛ رسوبات کربناته پلاتفرمی به سن کرتاسه زیرین؛ سنگ های مربوط به ناحیه خط درز شامل افیولیت، رادیولاریت و گلوکوفان شیست؛ رسوبات حوضه ی فلیشی ترشیری حاوی قطعات اولیستولیتی از سنگ آهک های کرتاسه، افیولیت ها و برخی از سازندهای پهنه زاگرس که بر روی لبه زاگرس مرتفع شکل گرفته اند؛ رسوبات ناحیه پیش بوم که به صورت دگرشیب سنگ های دگرشکل بخش شمالی پهنه سنندج-سیرجان جنوبی را می پوشانند؛ و سرانجام مولاس های بعد از کوهزایی که در اثر فرسایش بالا آمدگی های ناشی از کوهزاد زاگرس در بخش ¬های داخلی و حاشیه ای  سنندج¬-سیرجان جنوبی شکل گرفته اند.

 

کلید واژه ها: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی تکتونواستراتیگرافی دگرریختی