بررسی ویژگی های زمین شناسی، ساختاری و دگرگونی مجموعه دگرگونی باجگان، پایانه جنوب خاوری پهنه سنندج-سیرجان

تعداد بازدید:۲۲
بررسی ویژگی های زمین شناسی، ساختاری و دگرگونی مجموعه دگرگونی باجگان، پایانه جنوب خاوری پهنه سنندج-سیرجان

مجری طرح: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی 

همکار طرح: میثم کوه پیما 

سال: 1392 

مجموعه دگرگونی باجگان در پایانه ی جنوب باختری پهنه ی سنندج-سیرجان واقع شده است. سنگ های این ناحیه بیشتر مجموعه های آذرین و رسوبی دگرگون شده ای هستند که با همبری گسله در کنار مجموعه های افیولیتی و آمیزه-های رنگین قرار گرفته اند. بررسی های زمین شناسی و ساختاری تا حدودی شباهت این مجموعه به واحدهای سنگی شمال باختری آن را روشن می سازد. ویژگی های سنگی، دگرگونی و ساختاری در این سنگ ها به گونه ای است که می توان آن ها را در قالب چهار مجموعه ی دگرگونی تقسیم بندی کرد. این مجموعه ها توسط رسوبات پلیوسن و کواترنری پوشیده شده اند. اگرچه هنوز داده های سنی قابل اطمینانی از این مجموعه به دست نیامده ولی با توجه به شواهد اندک فسیل شناسی و مقایسه با سن های به دست آمده از مناطق مجاور، سن پالئوزوییک برای مجموعه ی آذرین و رسوبی اولیه محتمل به نظر می رسد. بررسی های دگرگونی حاکی از این است که این مجموعه ها تحت اثر یک رویداد دگرگونی ناحیه ای تا رخساره ی آمفیبولیت دگرگون شده اند. بررسی ساختاری در این مجموعه نشان دهنده سه مرحله دگرشکلی هم زمان با دگرگونی در شرایط شکل پذیر و یک مرحله دگرشکلی در شرایط شکننده است. ساختارهای اصلی در این ناحیه چین خوردگی ها، برگوارگی ها و خطوارگی های متعددی هستند که در در مرحله های مختلف دگرریختی به وجود آمده و بر روی یکدیگر فرانهاده شده اند.

کلید واژه ها: دگرگونی باجگان دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی پهنه سنندج-سیرجان