بانک داده های گسله های ایران

تعداد بازدید:۱۵
بانک داده های گسله های ایران

مجری طرح: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی 

همکاران طرح: حمیدرضا جوادی، مریم اسدی سرشار، احمد آقاحسینی، میثم کوه پیما و بهارک وحدتی دانشمند 

سال: 1391 

کشور ایران پهنه پویایى از دیدگاه جنبش‌هاى زمین‌شناختى است. در این میان گسله‌ها، نقش کاربردى در شکل‌گیرى این ویژگى ایفا کرده‌اند. جایگاه بنیادى آنها در زمین‌شناسى و ریخت‌شناسى ایران زمین و بروز زمین‌لرزه‌های فراوان در ازاى جنبش‌ها آنها، اهمیت پرداختن به این ساختارها را روشن مى‌کند. بر این پایه و براى آشنایى با گسله‌هاى مهم و اصلى ایران بانک داده های گسله های ایران گردآورى و پردازش شده است.
این گزارش دربردارنده اطلاعات مربوط به ۱۱۳۷ گسله از گسله های ایران است. در تهیه این گزارش از نقشه‌هاى زمین‌شناسى با مقیاس یکصدهزارم و دویست‌وپنجاه هزارم تهیه شده توسط سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور و شرکت ملى نفت ایران، گزارش‌ها، پایان‌نامه‌هاى کارشناسى ارشد و دکترا، کتاب‌هاى گوناگون در پیوند با زمین‌شناسى ایران، مقاله‌هاى فارسى و لاتین و دیگر منابع در دسترس استفاده شده است. گزارش این طرح پژوهشی تحت عنوان دانشنامه گسله های ایران توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نشر رهی به صورت کتاب به چاپ رسیده است.

 

کلید واژه ها: دکتر محمدرضا شیخ الاسلامی بانک داده های گسله