زمين ‏شناسی و زمين ‏ساخت دياپيريسم در گستره نصرآباد كاشان

سال : ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۴۳
زمين ‏شناسی و زمين ‏ساخت دياپيريسم در گستره نصرآباد كاشان

مجری طرح: دکتر محمد رضا قاسمی 

سال: 1397 

شمال ایران مرکزی، پس از زاگرس، دومین کانون دیاپیریسم مواد تبخیری در کشور است. منشا این دیاپیرها در گستره قم به پایه سازندهای سرخ زیرین و سرخ بالایی نسبت داده می‏شود. افزون بر گنبد نمکی بزرگ قم‏کوه، 5 دیاپیر کوچک در گستره بین کاشان و قم رخنمون دارند. زمین ‏شناسی و زمین‏ساخت گستره این دیاپیرها در طرح پژوهشی حاضر مورد بررسی قرار گرفته است و یکی از این دیاپیرها که برای ذخیره‏سازی گاز نامزد شده است، با جزییات بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفته است. سازندهای سرخ زیرین، قم و سرخ بالایی بیشترین رخنمون را در گستره مورد بررسی دارند و نمک و گچ موجود در دیاپیرهای گستره به پایه سازند سرخ زیرین مربوط می‏ شود. خیزش این نمک و نفوذ آن در روباره ممکن است بسیار جوان باشد. گسلش جوان در گستره فعال است و به خیزش نمک یاری رسانده است. این پژوهش آشکار می ‏سازد دیاپیر نمکی نصرآباد با توجه به جایگاه چینه‏ شناسی و گسترش مکانی خود، در ژرفای حدود 10 کیلومتری ریشه دارد و نرخ خیزش آن به طور متوسط 2 میلی‏ متر در سال برآورد می‏ شود.

کلید واژه ها: دکتر محمدرضا قاسمی دیاپیریسم زمين ‏ساخت نصرآباد کاشان قم اصفهان