نقشه لرزه زمین ساخت گستره شمال باختری کشور

سال : ۱۳۹۴
تعداد بازدید:۱۷۵
نقشه لرزه زمین ساخت گستره شمال باختری کشور

مجری طرح: دکتر حمید نظری 

سال:1394

مطالعه ی زمین لرزه های گستره ی تبریز براساس داده های موجود نشان دهنده ی آن است که این ناحیه از سال ۶۳۳ میلادی به لحاظ لرزهای جنبا بوده است. این منطقه اگر چه لرزه های ثبت شده ی فراوانی دارد که هیچ اطلاعات مهلرزه ای برای آنها وجود ندارد ؛ با این حال این زمینلرزه ها آن قدر قوی بوده اند که توسط رویدادنگارهای قدیمی گزارش شوند ( 1976 , Berberian and Arshadi ) گزارش های گوناگونی از زمین لرزه ها ، تاریخ این رویدادها را آشفته و اشتباه آمیز ذکر می کنند. به عنوان مثال، مؤلفین بسیاری شواهدی از زمینلرزه های ویرانگر در تبریز را به ما می دهند که در سالهای ۱۰۴۰ میلادی و ۱۰۴۲ میلادی روی داده اند، که هر دوی آنها را می توان به یک زمین لرزه ی ویران گر نسبت داد ( 1976 , e.g , Berberian and Arshadi ) , کربلایی، تاریخ همین زمینلرزه را ۳ اکتبر ۱۰۴۱ می نویسد . در مثالی دیگر به باور ( 1982 ) Chardin Ambraseys and Melville در سال ۱۸۱۱ به نقل نادرست از مستوفی تاریخ زمین لرزه ی ۱۲۳۴ هـ ق ( ۸۵۸ میلادی ) را ۲۳۴ هـ .ق ذکر می کند اما مهم تر از آن این که تاریخ رویداد ۱۰۴۲ ( ۴۳۴ هـ .ق ) را ۸۴۹ میلادی ( ۲۳۵ هـ .ق ) عنوان می کند که در بسیاری از فهرستها ، برای نمونه Berberian ( 1976 ) and Arshadi به عنوان زمینلرزه ی واقعی پنداشته شده است . این تاریخ های اشتباه آمیز ، همان گونه که ( 1982 ) Ambraseys and Melville ، اشاره می کنند ، در بهترین حالت آنها نمایان گر رشته ی درازی از لرزه ها در گستره ی تبریز در این زمانها هستند که لرزه ی اصلی در میان آنها در تاریخ های تصحیح شده روی داده که در گزارش ها و فهرستهای نوین یا کاتالوگ های زمین لرزه ای آمده است .. در ادامه ، خلاصه ای از زمین لرزه های ثبت شده ای که بیشتر در بردارنده زمین لرزه های تاریخی و باستانی گزارش شده برای گستره ی شهر تبریز و پیرامون آن است، آورده شده است. 

کلید واژه ها: شمال باختری کشور آذربایجان شرقی آذربایجان غربی لرزه زمین دکتر حمید نظری