بررسی تحلیل زمانی احتمال رخداد زمین لرزه گستره تهران

سال : ۱۳۹۴
تعداد بازدید:۲۱۱
بررسی تحلیل زمانی احتمال رخداد زمین لرزه گستره تهران

مجری طرح: دکتر حمید نظری 

سال:1394 

 پیش بینی زمان رخداد زمین لرزه های سترگ ویرانگر آینده و یا به عبارتی مناسب تر برآورد احتمال رخداد زمین لرزه های سترگ در گستره های تجمع انسانی و صنعتی از آرزوهای دیرین انسان می باشد که برخلاف گذشت سالیان دور و پیشرفت چشمگیر دانش و فن آوری همچنان در هاله ای از احتمال باقی است . از زمین لرزه در کلان شهری چون تهران همچون کابوسی دهشتناک یاد شده است که هر از گاهی با جنبش دوباره ی بخش خفته ای از فلات ایران زمین رنگ تازگی به خود می گیرد . اما آیا به راستی خطر زمین لرزه ای بزرگ ساکنان گستره تهران را با جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون نفر ( مرکز آمار ایران ، گزارش سرشماری ۱۳۸۵ خورشیدی ) هدف خود ساخته است ؟ و در این صورت احتمال چنین رخدادی بر پایه داده های عددی و یافته های نوین فراهم آمده از زمین شناسی زمین لرزه در گستره البرز مرکزی چگونه قابل ارزیابی است ؟ این مقوله ای است که پژوهشگران علوم زمین در شاخه های لرزه شناسی ، نوزمین ساخت و لرزه زمین ساخت با توجه به دریچه نگاه خود بدان پرداخته اند . براساس نوشتارهای تاریخی ( بربریان و همکاران ۱۳۷۱ ، ۱۳۷۵ ) ; 1975 Ambraseys and Mellvile , 1982 ; Berberian & Yeats , ( Tchalenko 1999 ( 2001 & ، گستره تهران ( ری باستان ) در سال های دور زمین لرزه های بزرگی چون زمین لرزه های M ) ( 7.9 856 ، ( 7.7 M ) 958 ، ( 7.1 ) 1830 ، ( 6.5 ) 1665 میلادی را تجربه نموده است . اما به راستی کانون و چشمه لرزه زای کدامیک از این زمین لرزه ها در گستره یادشده قرار داشته و کدامیک از این رویدادها حاصلی از جنبش مستقیم گسله و یا گسله هایی در این گستره بوده است ، گسله هایی چون گسله مشا در شمال خاور تهران ، گسله شمال تهران در شمال و گسله طالقان در سوی شمال باختری شهر تهران.

 

کلید واژه ها: زمین لرزه دکتر حمید نظری تهران گسله شمال تهران