طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی استحصال املاح اقتصادی از شورابه و نمک دریاچه ارومیه

تعداد بازدید:۹
طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی استحصال املاح اقتصادی از شورابه و نمک دریاچه ارومیه

کلید واژه ها: آذربایجان غربی