پژوهش، تحقیق و شناسایی مناطق دارای پتانسیل آهن در محدوده جغرافیایی ایران مرکزی به وسعت ۱۱۶۰۰۰

تعداد بازدید:۴۲
پژوهش، تحقیق  و شناسایی مناطق دارای پتانسیل آهن در محدوده جغرافیایی ایران مرکزی به وسعت ۱۱۶۰۰۰

مجری طرح: دکتر محمود رضا مجیدی فرد 

مشاور پژوهشی: دکتر راضیه لک 

ناظرین مشاور پژوهشی: محمد صادقی - محسن شیرخانی 

گروه اجرایی: سید هادی میر محمد میگونی - سید حسین طیبی 

کارفرما: حمیدرضا عظیمیان 

ناظرین کارفرما: محمد یاسر طیب نیا - علیرضا رضایی 

 

پژوهشکده علوم زمین در راستای تعامل صنعت و دانشگاه و با استفاده از توانمندیهای فنی و مهندسی و تجربیات اساتید مجرب اکتشافی انجام مطالعات شناسایی و اکتشاف ذخایر فلزی و غیر فلزی برای سرمایه گذاران و کارفرمایان خصوصی و دولتی در دستور کار خود دارد. و از سال 1399 تاکنون توانسته فاز شناسای اکتشافات آهن در قریب 15 درصد کشور را برای فولادسازان معظم کشور از جمله مجتمع فولاد مبارکه، مجتمع ذوب آهن اصفهان و فولاد کویر و سایر بخش های خصوصی تحت مطالعه اکتشافات اولیه قرار دهد.
فرآیند اجرایی این مطالعات در چارچوب قرارداد های مشترک و با سرمایه گذداری کارفرمایان محترم صورت پذیرفته است. که بخشی از فعالیتهای صورت گرفته در ادامه ذکر شده است:


فولاد مبارکه 
پروژه پژوهش و تحقیق  وشاسایی مناطق دارای پتانسیل آهن در محدوده ایران مرکزی به مساحت 116000 کیلومتر مربع شامل 
•    مطالعه تعداد 70 ورقه ورقه های زمین شناسی پردازش شده در مقیاس های (250k 100 k 25 k ): مطالعه تعداد 51 ورقه ورقه های ژئوشیمیایی 100 k پردازش شده: 
•    تعداد: 15 سین OLI، 94 سین ASTER، 48 سین Sentinel داده های ماهواره ایی: 
•    استفاده از گزارشات ژئوفیزیک هوایی منتشر شده: 116،000 کیلومتر مربع داده های با فواصل پروازی 5/7 کیلومتر، 18800 کیلومتر مربع داده های با فواصل پروازی 250 متر از گزارشات منتشر شده
•     اعزام  150اکیپ روز عملیات صحرایی و برداشت : 600 نمونه اکتشافی


ذوب آهن
پژوهش، تحقیق  شناسایی و پی چویی مناطق دارای پتانسیل آهن و فلورین در محدوده 23000 کیلومترمربعی استان سمنان "  
•    مطالعه تعداد 21 ورقه ورقه های زمین شناسی پردازش شده در مقیاس 1:100،000تعداد 17 ورقه ورقه های ژئوشیمیایی یکصد هزار پردازش شده: 
•    تعداد سین داده های ماهواره ایی : 5 سین OLI، 29 سین ASTER، 15 سین Sentinel
•    استفاده از گزارشات ژئوفیزیک هوایی منتشر شده: 23،000 کیلومتر مربع داده های با فواصل خطوط پروازی 5/7 کیلومتر، 8700 کیلومتر مربع داده های با فواصل خطوط پروازی 250 متر از گزارشات منتشر شده
•    تعداد 150اکیپ روز عملیات صحرایی به انجام رسیده و تعداد  500 نمونه اکتشافی برداشت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت


فولاد کویر
طرح پیشنهادی انجام فاز شناسایی محیط های پتانسیل دار آهن در محدوده طارم- تکاب به مساحت 11000 کیلومتر مربع  در سه استان زنجان آذربایجان غربی و کردستان با معرفی 11 محدوده مستعد آهن دار به ا تمام رسید
•    مطالعه و پردازش تعداد 8 ورقه ورقه های زمین شناسی پردازش شده1:100،000 و تعداد 8 ورقه ورقه های ژئوشیمیایی یکصد هزار : 
•    مطالعه و پردازش  4 سین OLI، 13 سین ASTER، 7 سین Sentinel داده های ماهواره ایی
•    استفاده از گزارشات ژئوفیزیک هوایی منتشر شده: 11.000 کیلومتر مربع داده های با فواصل پروازی 5/7 کیلومتر
هدف از اجرای قراردادهای پژوهشی اکتشاف( فاز شناسایی)  محیط های پتانسیل دار آهن:
1.    معرفی مناطق مناسب جهت برداشت داده های ژئوفیزیک هوایی با در نظر گرفتن اولویت های اکتشافی ( به خصوص مناطق مستعد کانه زایی آهن)
2.    معرفی مناطق محتمل کانه زایی جهت تکمیل چرخه اکتشاف
شرح خدمات 
روند کلی اجرای طرح پیشنهادی جهت اکتشاف ذخایر آهن به شرح زیر است:
1-    مطالعات دفتری
•    گردآوری داده ها و اطلاعات
-    گزارشات و مستندات در ارتباط با پتانسیل های آهن در کشور
-    اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، نقشه های زمین شناسی، داده های ماهواره ای، داده های ژئوشیمیایی، اطلاعات کانسارها، معادن و نشانه های معدنی
•    بررسی ها و مطالعات دفتری
-    مطالعه متالوژنی تیپ های کانساری آهن و تعیین معیارها و عوامل موثر در شکل  گیری زایشی آنها 
-    آماده سازی و پردازش لایه های اطلاعاتیی ژئوفیزیکی، زمین شناسی، ژئوشیمیایی، ماهوارهای و تهیه ی نقشه ی پیش بینی اولیه محدوده های مستعد کانه زائی آهن در سامانه ی اطلاعات مکانی 
•    تلفیق و مدلسازی داده ها بر پایه نتایج حاصله و معرفی مناطق امیدبخش اولیه آهن
-    طراحی مدل مفهومی و ارئه مدل ژنتیکی
-    وزن دهی و تهیه نقشه های نشانگر
-    تلفیق و مدلسازی و تهیه نقشه های پتانسیل معدنی
2-    مطالعات صحرایی 
•    انجام عملیات صحرایی اولیه 
-    بازدید صحرایی و پیمایش های اکتشافی 
-    برداشت نمونه های لازم و داده های تکمیلی
3-    مطالعات آزمایشگاهی
-    آنللیز نمونه های برداشت شده و مطالعات آزمایشگاهی  
-    تعبیر و تفسیر نتایج آزمایشگاهی و اعتبار سنجی مناطق پیشنهاد شده
4-    انجام عملیات اکتشافی (این مرحله پس از طی مراحل قانونی ثبت محدوده و اخذ مجوزهای لازم توسط کارفرما قابل اجرا می باشد)
-    تهیه نقشه زمین شناسی
-    برداشت پروفیل¬های ژئوفیزیک زمینی
-    بررسی و پردازش داده¬های برداشت شده و تعیین نقاط حفاری شناسایی
-    نظارت بر اجرای حفاری شناسایی و مطالعه مغزه های حفاری (اجرای حفاری به عهده کارفرما است.)
5-    ارائه گزارش  نهایی