International Manual of Climate Change Control

International Manual of Climate Change Control: A Full Color guide For all People who wish to take care of Climate Change Paperback – May 7, 2022

link

 

موفقیت علمی

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۲ نویسندگان ترایسیتی ضمن تبریک به جناب آقای دکتر اسدی هموطن ایرانی موفق ساکن ونکوور کانادا و با درود بسیار 

به ایشان ، با بررسی هایی که انجام گردیده ، برای اولین بار در جهان است که یک راهنمای جامع ساده و تمام رنگی در مورد همه موارد زندگی روزمره انسان از میل به غذا ، انرژی، لباس ، ... و بالاخره گردشگری در جهت حفظ محیط زیست و همیاری همه اهالی کره زمین در جهت کنترل تغییرات آب و هوایی بصورت بین المللی چاپ  و در بیش از ۳۹۰۰۰ کتابفروشی در سراسر جهان عرضه میگردد. 

 

کلید واژه ها: پژوهشکده علوم زمین یونسکو