f

معرفي طرح

هدف از پروژه حاضر كه اجراي آن از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به پژوهشكده علوم زمين واگذار شده است، تلفيق و بازنگري داده هاي گوناگون در زمينه زمين لرزه و لرزه خيزي كشور و استفاده از آنها به منظور برآورد خطر زمين لرزه در كشور است.

بیشتر بخوانید...

كارفرما


کارشناسان این دفتر معتقدند که: رشد و ارتقای شایسته فقط در سایه همدلی و مشارکت بیشتر، امکانپذیر است. به یاد بیاوریم که در سال 1350 هنگامی که اولین نشریه دفتر با عنوان زلزله‌خیزی ایران از سال 1900 تا 1969) منتشر گردید، هنوز جامعه فنی مهندسی کشور با فعالیتهای تهیه و تدوین ضوابط فنی آشنا نبوده و حتی

بیشتر بخوانید...

كميته نظارت


باتوجه به اهمیت قابل توجه طرح، فرایند نظارت و کنترل نتایج نهایی پروژه امری بدیهی و غیر قابل اجتناب است. از اینرو باتوجه به جایگاه استاندارد 2800 ونظر به اینکه یکی از بهره برداران اصلی این پروژه می‌تواند مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و کاربران استاندارد

بیشتر بخوانید...

سايتهاي مرتبط

 

بیشتر بخوانید...

طراحی و پشتیبانی : پژوهشكده علوم زمين