تهیه بانک اطلاعات داده دیرینه اقلیم ایران

تعداد بازدید:۹
تهیه بانک اطلاعات داده دیرینه اقلیم ایران

مجری طرح: دکتر لک

مدیر مطالعات: دکتر زهرا سادات حسینی

سال:1399

مطالعات دیرینه اقلیمی به صورت پراکنده در برخی از مناطق ایران انجام شده و اطلاعات مختصری از شرایط اقلیمی گذشته ارائه داده است. عمده این مطالعات در نیمه غربی ایران است و اغلب به دلیل توصیفی بودن، قابلیت استفاده کاربردی و مدلسازی برای محققین تغییرات اقلیمی را ندارد. حال آنکه اگر اطلاعات کیفی به داده های کمی تبدیل و پایگاه داده های دیرینه اقلیم ایران تهیه شود، این داده ها در مدل سازی های اقلیمی و پیش بینی آینده به راحتی قابل استفاده شده و در اختیار محقیقن خواهد بود. از طرفی در گزارش های  IPCC خالی بودن نقشه ایران از بنچ مارک-های مطالعات دیرینه اقلیم کاملا مشهود است.  بنابراین تهیه بانک اطلاعاتی دیرینه اقلیم و نقشه-های پهنه بندی اقلیم گذشته، نقشه های هم دما و هم بارش و تهیه بنچ مارک های مطالعات دیرینه اقلیم ایران از ضروری ترین مطالعات است. روش شناسی این پژوهش بر اساس جمع آوری مطالعات انجام شده، تهیه بانک داده و مدل سازی بوده است.
این پروژه در دو فاز تعریف شده است. فاز اول پروژه در بهار 1400 به اتمام رسیده و فاز دوم آن هنوز آغاز نشد است و با حمایت دفتر مخاطرات زمین شناختی سازمان زمین شناسی اکتشافات معدنی به انجام خواهد رسید.