طرح تهیه نقشه تحلیل خطرات لرزه ای کشور

دسته : تحلیل خطر
تعداد بازدید:۲۷
طرح تهیه نقشه تحلیل خطرات لرزه ای کشور

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

کمبود و پراکندگی داده ها یکی از مشکلات اساسی بر آورد خطر زمین لرزه نه تنها در کشور ما بلکه در بیشتر نقاط لرزه خیز جهان است.

از اوایل سده بیستم با توسعه تجهیزات اندازه گیری جنبش زمین، داده های سودمندی از بزرگی و مکان رویداد زمین لرزه ها بدست آمد. به کمک این داده ها بود که کمربند های لرزه خیز جهان شناسایی و ساختار درونی زمین مورد مطالعه قرار گرفت.

ازآن زمان تا کنون با افزایش ایستگاه های لرزه نگاری هر ساله تعداد بیشتری رویداد با دقت بالاتر ثبت و مورد بررسی قرار می گیرند. همزمان با توسعه تجهیزات، دانش بشری و روش های پردازش داده ها نیز پیشرفت چشم گیری داشته است.

در سالهای اخیر بررسیهای زمین شناسی وارد مرحله جدیدی شده است و امروزه بررسی های زمین شناسی با سودمندی از روش های سن یابی جدید ما را قادر می سازد که تاریخچه فعالیت گسله ها در زمان های بسیار دور را مورد بررسی قرار دهیم.


در دهه اخیر روش های اندازه گیری ماهواره ای نیز به کمک آمده اند و تغییرات پوسته زمین را در فواصل دور و یا نزدیک اندازه می گیرند. این روش اگر چه کمی با تأخیر وارد کشور شد اما داده های مفیدی را در سالهای اخیر تولید نموده است.


هدف از پروژه حاضر که اجرای آن از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پژوهشکده علوم زمین واگذار شده است، تلفیق و بازنگری داده های گوناگون در زمینه زمین لرزه و لرزه خیزی کشور و استفاده از آنها به منظور برآورد خطر زمین لرزه در کشور است.

اینگونه استفاده از داده ها برای نخستین بار در کشور انجام می گیرد و در پردازش آنها از به روز ترین روابط میرایی و روش های پردازش و تحلیل خطر زمین لرزه استفاده می شود.


اجرای این پروژه در پی تفاهم نامه همکاری مورخ25/12/89 بین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و پژوهشکده علوم زمین  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور آغاز گردید.

گزارش حاضر نتیجه مطالعات زمین شناسی، لرزه شناسی و ژئودتیک در دومنطقه شمال خاوری (خراسان) و شمال باختری (آذربایجان) است که جهت ارائه به کمیته های راهبردی و نظارت فنی پروژه تهیه شده است.


این نکته ضروری است که مطالعات بخش میانی البرز ( گستره تهران بزرگ ) در گذشته به دانشگاه تهران واگذار و پیشتر به پایان رسیده است.   

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید