نوع خبر 
 
 همایش بین‌المللی علوم‌زمین و توسعه پایدار مکران برگزار شد.
همایش یک روزه بین المللی علوم زمین و توسعه پایدار مکران در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار گردید. جهت دسترسی به فایل ارائه سخنرانان به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
چهارشنبه 28 مهر 1395  11:19