آزمایشگاه تکتونیک تجربی

هدف از مدلسازی بررسی وقایع موجود در طبیعت در زمانی مشخص است. به منظور دستیابی به این هدف باید سعی کرد تا بهترین تشابه را بین طبیعت و مدل برقرار نمود. از این رو پژوهشکده علوم زمین با ایجاد آزمایشگاه تکتونیک تجربی از سال 1373 با هدف فراهم نمودن امکان انجام آزمایشات گوناگون مرتبط با مبحث مدلسازی تلاش کرد تا شرایط بهینه‌ای را برای ارتقای علمی دانشجویان در این زمینه ایجاد نماید. در این آزمایشگاه امکان ساخت و آزمایش انواع مدل‌های مربوط به مناطق و ساختارهای فشارشی، کششی، امتدادلغز و ساختارهای پیچیده دیگر زمین‌شناسی وجود دارد، و بر همین اساس تمام امکانات و وسایل مورد نیاز برای مدلسازی انواع ساختارهای زمین‌شناسی در این آزمایشگاه موجود می‌باشد.

 

آزمایشگاه فسیل‌شناسی

از آنجا که میکروفسیل‌ها در مواردی همچون بیواستراتیگرافی و تعیین سن نسبی، پالئواکولوژی، پالئوژئوگرافی، پالئوبیولوژی، پالئوبیوژئوگرافی (مطالعه گسترش جغرافیایی موجودات در گذشته) آب و هواشناسی دیرینه (paleoclimatology)، محیط دیرینه (Paleoenvironment) فیلوژنی و تکامل، در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، کمک به پروژه‌های چاه‌های حفاری اکتشافی نفت، چاه‌های آب و پروژه‌های مهندسی کاربرد دارند، پژوهشکده علوم زمین با ایجاد آزمایشگاه فسیل‌شناسی سعی داشته تا شرایط مناسبی را برای دانشجویان رشته چینه و فسیل‌شناسی به منظور مطالعات مربوط به میکروفسیل‌ها فراهم آورد. بدین جهت در این آزمایشگاه پنج میکروسکوپ انعکاسی وجود دارد، که از آنها برای مطالعات پوسته میکروفسیل‌ها، پیک کردن، مطالعه و تشخیص جنس و گونه آنها استفاده می‌شود. دو عدد از این میکروسکوپ‌ها مجهز به لامپ مناسب به منظور ایجاد شرایط نور انعکاسی بوده و در سه میکروسکوپ دیگر لامپ مربوط به نور انعکاسی به صورت جداگانه بوده و به صورت مستقیم بر روی سله تعبیه می‌گردد. لنز این میکروسکوپ‌ها دارای قدرت بزرگنمایی 10× می‌باشد. از این میکروسکوپ‌ها در مطالعات مربوط به میکروفسیل‌هایی همچون انواع فرامینفرها، کنودونت‌ها، رادیولرها، دیاتومه‌ها، استراکدها، هولوتورین‌ها از راسته اکینوئیدها و غیره استفاده می‌گردد. قابل ذکر است که در این آزمایشگاه علاوه بر این پنج میکروسکوپ، دو عدد لوپ نیز وجود دارد که برای مطالعه پوسته ماکروفسیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین دانشجویان اقتصادی نیز برای پیک کردن کانی‌های خود می‌توانند از آن استفاده نمایند.

 

آزمایشگاه پلاریزان

یکی از اهداف سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی شناخت کانی‌های گوناگون، روابط بافتی بین آنها، ارتباط کانی‌ها با یکدیگر، تقدم و تاخر کانی‌ها و در نهایت تعیین نام سنگ آذرین، دگرگونی و رسوبی می‌باشد، که این امر با استفاده از مطالعه مقاطع نازک حاصل می‌گردد. اما در مواردی که مطالعاتِ مربوط به مفاهیم زمین‌شناسی اقتصادی به منظور مطالعه کانی‌های فلزی مورد نظر باشد از مقاطع صیقلی استفاده می‌گردد. در همین راستا پژوهشکده علوم زمین با تخصیص آزمایشگاهی مرتبط با مطالعات پترولوژی و مینرالوژی، امکان مطالعات هرچه بهتر را برای دانشجویان گرایش‌های پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی فراهم نموده است. از این رو در این آزمایشگاه دو نوع میکروسکوپ نور عبوری و نور انعکاسی به ترتیب برای مطالعات سنگ‌شناسی و کانه‌شناسی فراهم گردیده است. در این آزمایشگاه سه عدد میکروسکوپ نور عبوری و دو عدد میکروسکوپ نور انعکاسی وجود دارد که البته یک عدد از این میکروسکوپ‌ها دو منظوره بوده و می‌توان با آن مطالعات مربوط به هر دو نور عبوری و انعکاسی را انجام داد. لنز میکروسکوپ‌ها دارای دقت بزرگنمایی 5× ، 10× ، 20× ، 40× و 60× می‌باشد که بخصوص با استفاده از لنز 60× می‌توان مطالعات مربوط به سیالات درگیر را انجام داد. همچنین این میکروسکوپ‌ها به منظور عکسبرداری از مقاطع مجهز به دوربین عکاسی نیز می‌باشند.