گزیده ای از طرح های پژوهشی پایان یافته اعضای هیئت علمی
نام نام خانوادگی عنوان طرح
محمدرضا  شیخ الاسلامی بانک داده‌های گسله‌های ایران
محمودرضا  مجیدی فرد بایواستراتیگرافی گروه شمشک در ناحیه جاجرم با توجه خاص به آمونیت‌ها
منیره  خیرخواه بررسی سنگ شناختی وخاستگاه ولکانیسم پلیو ـ کواترنری شمال باختر مشهد (استان خراسان رضوی )
 حمید  نظری بررسی تحلیل زمانی احتمال رخداد زمین لرزه گستره تهران
مرتضی طالبیان بررسی جنبایی گسله های البرز خاوری و بینالود
 حمید  نظری بررسی ریخت زمین ساخت و لرزه زمین ساختی گسله آستارا (باختر کاسپین جنوبی)"
 حمید  نظری بررسی ریخت زمین‌ساخت و لرزه زمین‌ساختی بخش باختری گسله خزر (جنوب باختر کاسپین جنوبی)"
محمدرضا شیخ الاسلامی بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی ساختاری و دگرگونی باجگان
محمدرضا  شیخ الاسلامی بررسی‌های زمین‌شناسی و زمین‌ساختی در ناحیه‌ی کپه‌داغ-بینالود
مرتضی  خلعت بری جعفری بررسی‌های میدانی  زمین‌شناسی، پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگ‌های افیولیتی محدوده ماغو (خراسان رضوی)
حمید نظری پالئوسایزمولوژی و ریخت زمین‌ساخت گسله فیروزکوه
مرتضی  خلعت‌بری جعفری پترولوژی گابروها و کمپلکس دایک‌های ورقه‌ای دیابازی نجم آباد-سلیمانیه
مرتضی  خلعت‌بری جعفری پترولوژی گدازه‌های بالشی و جریانی محدوده کوه سیاه
منیره  خیرخواه پژوهشی بر پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی نئوژن خاور قم (ایران مرکزی)
منیره  خیرخواه پژوهشی بر سنگ‌شناختی ماگماتیسم پلیوکواترنری سبلان (رشته کوه غوشا داغ جنوب خاوری کشور)
منیره  خیرخواه پژوهشی نوین بر ولکانیسم پلیوکواترنری شمال باختری زمین درز زاگرس (ماگماتیسم پس از برخورد زون سنندج- سیرجان)
منیره  خیرخواه پژوهشی بر پترولوژی خاستگاه ماگماتیسم پلیو- کواترنری قره طوره واقع در منطقه تکاب
منیره  خیرخواه پژوهشی بر پترولوژی ماگماتیسم پلیو-کواترنری شمال باختری همدان
مرتضی  خلعت‌بری جعفری پژوهشی بر خواستگاه ماگماتیسم بعد از ائوسن- نئوژن شمال باختری سبزوار (شامل بررسی‌های میدانی زمین‌شناسی و آزمایشگاهی)
فریدون  رضایی تحلیل پدیده‌های ژئوتکنیکی کرج: محاسبه مقاومت باربری
فریدون  رضایی تهیه نرم افزار محاسبه نشست و تحکیم
محمودرضا  مجیدی فرد چینه شناسی سنگی – زیستی و محیط رسوبی سازند دلیچای در شمال سمنان"
منیره  خیرخواه مطالعات پترولوژی گدازه‌های بازالتی کواترنری شمال غرب ایران با نگرشی بر تعیین سن بازالت‌ها به روش آرگون- آرگون
فریدون رضایی مطالعات ژئوتکنیکی رس‌های استان خوزستان
فریدون رضایی مطالعات ژئوتکنیکی مسیر آزادراه شمال حد فاصل رودبار ـ رستم آباد
منیره  خیرخواه مطالعات سنگ شناختی سنگهای آتشفشانی اولترا بازیک سارای (شمال باختری )
محمودرضا  مجیدی فرد مطالعه چینه‌شناسی سنگی – زیستی و محیط رسوبی سنگ‌های کرتاسه ناحیه خور و بیابانک
مرتضی طالبیان مطالعه لرزه زمین ساخت خاورمیانه خاوری و تهیه بانک داده ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی
فریدون  رضایی مطالعه مقدماتی خاک‌های مسئله دار کشور
مرتضی  طالبیان مطالعه و تعیین نرخ جنبش گسله پردیسان در شمال باختری تهران
محمدرضا شیخ الاسلامی معرفی مجموعه‌های دگرگون شده پالئوزوییک و مزوزوییک در بخش جنوبی خاوری پهنه سنندج - سیرجان
فریدون  رضایی نرم افزار ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از داده‌های SPT  و CPT
فریدون  رضایی نرم افزار طبقه‌بندی مهندسی خاک‌ها به روش آشتو و یونیفاید
 حمید  نظری نقشه لرزه زمین ساخت گستره شمال باختری کشور
فریدون  رضایی نگرشی بر تغییرات ویژگی‌های ژئوتکنیکی در طول زمان
فریدون  رضایی نگرشی بر مسائل ژئوتکنیکی استان گیلان
مرتضی  خلعت بری جعفری ولکانیسم ائوسن محدوده شمال دستجرد، شمال خارتوران